FOTO & GRAFIKK

FOTO & GRAFIKK er vår primære satsingsområde som omhandlar mykje. Vi teiknar alt frå logoar og brosjyrer
til kutting av tekstil- og bilfolie. I tillegg har vi spesialisert oss på næring- og bustadfotografering og 3D-visualisering.

f

Komplett løysing

Vi vil gjerne levere heile pakken. Det
er enklare for deg som kunde å vite
at alle relasjonar til foto & grafikk går
via ein og samme leverandør.

Gode referansar

Sidan oppstarten i 2014 har vi
opparbeidd oss ei stor gruppe faste
kundar både lokalt og nasjonalt, som
vel oss på kvalitet og utførelse.

Rask leveringstid

Vi prøvar så godt vi kan å
levere kjapt, men utan at det går
utover kvaliteten på produktet.

Fotografering

Vi har samarbeidsavtale med Notar for nærings- og eiendomsfoto på Søre Sunnmøre og omegn. Vi tek også bilete for verksemder og private som ønskjer å vise fram, eller leige ut sine fasilitetar. Kontakt oss om du ønskjer eit godt fotomateriell.

VIRTUELL 3D/VR

Som den einaste på Nordvestlandet, utfører vi 3D/VR basert på det amerikanske systemet Matterport, som er leiiande på å gjenskape allereie eksisterande omgjevnader i ei 3D-virtuelt landskap.

Desse landskapa er det beste salsverktøyet om du ønskjer å vise fram produktet ditt virtuelt. Dette kan være ein nyoppført bustad, hotell eller hytte, skipsinnreiing eller anna. Kontakt oss for å høre om vi kan 3D-virtualisere ditt produkt.

Design & Folie

Vi teiknar alle typar design. Alt frå trykksaker til profilbekledning og bilfolie. Vi kuttar all folie lokalt og tilbyr montering. Vi sender også ferdig kutta folie til bedrifter og private som montere sjølv. Kontakt oss for tilbud.

Visste du at det er vi som driv KlypaShop.no og TruckerWear.no?

Web & SoMe

Ein annan ting vi leverer mykje av, er tenester i form av web og grafisk virkemiddel via nettsideoppsett og annonseteikning til bruk på SoMe (Sosiale Medier). Treng du domene, webhotell, epost – kan du berre spørre oss. Vi fiksar det!

Kanskje du treng ei hjelpande hand med Facebook, Instagram, Snapchat eller TikTok? Vi brukar desse platformane dagleg og hjelp deg gjere igang.

Diverse jobbar

Vi nyttar Blåtind FG til fotografering av alle våre nye kundeboliger, samt 3D-visning. Leverer kjapt og med svært høg kvalitet.

THOR OVE R. NEDRELID
Total Bygg Hjørungavåg AS

MADS NATION
Lampholmen AS

Blåtind har gjennom vårt 6 år lange samarbeid alltid opptrådt profesjonelt. Det blir alltid som avtalt. Om vi kjem med ein ide, finn dei alltid gode løysingar som vi treng. Vi vil absolutt anbefale Blåtind som vår kreative samarbeidspartner 😊

KJELL ERIK ROTEVATN
Rotevatn / Skårbrevik Trafikkskoler

Vi har kjempelyst å jobbe med deg!

Og vi håpar den lysta er gjensidig. Vi har masse kompetanse på ulike område som
vi trur vil kome deg og di bedrift til gode. Samstundes er vi supergira på å lære
masse meir – både om deg og andre områder vi er rookies på!